Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hitta bostad – så ställer du dig i bostadskön

Hem » Ställ dig i Bostadskö – Sveriges Bostadsförmedlingar

Bli medlem hos Hyresgästkassan

Slipp hyresoro och gå med oss på Hyresgästkassan redan idag.

Vi finns här för hyresgäster

Hyresgästkassan har många duktiga och engagerade medarbetare som gör sitt allra yttersta för att du ska få det stöd och råd du behöver som hyresgäst. 

Som medlem i Hyresgästkassan får du vara med i en väldigt stark organisation som tar ditt boende på ytterst allvar. Vi arbetar för allas rätt till ett tryggt hem. Du får mycket trygghet för en lite kostnad.

Hyresgästkassan arbetar för hyresgäster och tar till vara på samtliga rättigheter. Vi tillhandahåller hyresjuridisk rådgivning och har experter på området hyreslagen. Vi hjälper hyresgäster hela vägen från problem med hyresvärd till domstol.

Hyresgästkassan har en stark bakgrund med ett långt liv i hyresrätter. Detta innebär att vi snabbt och smidigt kan erbjuda våra medlemmar expertis i alla problematiska situationer som kan uppkomma för människor som bor i hyreslägenheter.

Du är med och påverkar ditt och andras boende. Alla ska ha rätt till ett tryggt boende. Många gånger måste man kämpa mot hyresvärdar och domstolar för att få rätt till ett tryggt liv. Det gör vi på Hyresgästkassan för dig som är medlem.

Bostadssökande

Om du bor i en större stad rekommenderas det att registrera dig i flera bostadsköer för att öka dina möjligheter att få ett hyreskontrakt. Stora kommuner har ofta en central bostadskö som inkluderar både kommunala och privata hyresvärdar, och många privata hyresvärdar hanterar sina egna köer. Att vara registrerad i flera köer förbättrar dina chanser att få ett erbjudande om hyreskontrakt. Kom ihåg att kötiderna i storstäder kan vara mycket långa jämfört med mindre kommuner, där väntetiderna oftast är kortare.

En bostadskö är ett system där individer kan registrera sig för att ansöka om hyreskontrakt. Bostäder tilldelas vanligtvis baserat på poäng från kötid, det vill säga hur länge du har varit registrerad. Det är även vanligt att kommuner har särskilda köer för vissa grupper såsom studenter, ungdomar eller hushåll som behöver särskilt anpassade bostäder, till exempel trygghetsboenden för äldre.

Kötiderna skiljer sig åt mellan olika kommuner beroende på bostadsutbud och efterfrågan. Bostadsbristen är som störst i våra storstäder, där det kan ta åratal att få en bostad.

Även om det inte finns något lagkrav på att kommuner måste ha bostadsköer, har de enligt lag ett ansvar för bostadsförsörjning. Detta innebär att de måste planera och ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, men det garanterar inte att kommunen erbjuder dig en bostad. Kommunen ansvarar dock för att tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som behöver särskilt stöd.