Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Norrköping bostadskö – Hitta bostad

Hyresgästkassan tillhandahåller information om bostadsköer i Sverige. Vi har ingen egen bostadskö och medlemskap i Hyresgästkassan ger inte möjlighet att erhålla en bostad.

Den största hyresvärden i Norrköping är kommunala Hyresbostäder med cirka 9 800 lägenheter. Här kan du kostnadsfritt ställa dig i bostadskön. Norrköping har ingen gemensam bostadskö för kommunala och privata hyresvärdar. Även om vi på Hyresgästkassan inte kan erbjuda en bostadskö, kan vi istället bistå med information och support under din bostadssökning.

När du har hittat din lägenhet så kan du gå med oss på Hyresgästkassan för ett tryggare boende. Med oss på Hyresgästkassan slipper du oro och vi hjälper till med din hyresrättsliga frågor. Både små och stora frågor tar vi oss an och tacklar dessa på allra bästa sätt för att du ska känna dig trygg.

Tryck på knappen ”bli medlem” för att läsa mer om medlemskapet och vad det innebär att vara medlem.

Du behöver vara 16 år för att ställa dig i bostadskön hos kommunala Hyrebostäder men kan inte få en lägenhet förrän du fyllt 18 år. Är du mellan 18 och 24 år kan du söka öronmärkta bostäder för unga, så kallade Unga hem. Hyresbostäder har även avsatt särskilda lägenheter för dig över 65 år, som de kallar Plusboende.

Hyresbostäder har en särskild fördelningsprincip utöver kötiden som kallas BoLotto som avser ett mindre antal lägenheter som av olika skäl snabbt blir tillgängliga och ofta har kort datum till inflyttning. Dessa lägenheter publiceras på webbplatsen under minst 24 timmar och systemet sköter sedan automatiskt en slumpvis dragning bland dem som sökt lägenheten. För nyproduktion fördelas lägenheterna till 75 procent av lottning och 25 procent genom vanliga kösystemet.

Ställ dig i Norrköpings Hyresbostäders bostadskö här

Du kan inte få bostad via Hyresgästkassan

Observera att Hyresgästkassan endast tillhandahåller information om bostadsköer i Sverige. Vi har ingen egen bostadskö och medlemskap i Hyresgästkassan ger inte möjlighet att erhålla en bostad.

info@hyresgastkassan.se