Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Får man ha både hyresrätt och bostadsrätt samtidigt?

Hur ser reglerna ut, får man ha ett förstahandskontrakt för en hyresrätt och samtidigt ha en bostadsrätt?

Vi reder ut här nedan vad som gäller!

Det finns inget generellt förbud mot att äga en bostadsrätt och samtidigt hyra en hyresrätt. Däremot kan en hyresvärd kräva att hyresrätten används som permanentbostad. Om detta villkor inte uppfylls kan hyresvärden välja att säga upp hyresavtalet.

Om en uppsägning sker, måste en avvägning göras mellan hyresvärdens behov av att disponera lägenheten och hyresgästens behov av att behålla den, enligt 12 kapitel 46 § andra stycket 10 punkten i Jordabalken. Om man faktiskt bor i hyreslägenheten och planerar att fortsätta göra det, väger hyresgästens intresse för att behålla lägenheten förmodligen tungt i denna avvägning.

Om man bor stadigvarande i hyresrätten och avser att fortsätta bo där, bör det inte vara något hinder för att äga en bostadsrätt samtidigt. Det är dock klokt att kontrollera specifika hyresvillkor eller diskutera direkt med hyresvärden för att säkerställa att det inte finns några restriktioner i sitt hyresavtal.

Det är även viktigt att granska villkoren i den bostadsrättsförening som man överväger att köpa in sig i, eftersom det kan finnas regler som begränsar möjligheten att äga en bostadsrätt utan att själv bo i den.

info@hyresgastkassan.se