Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Boendeparkering Sundbyberg

Du kan få plats för boendeparkering i Sundyberg och du är folkbokförd i ett boendeparkeringsområde i Sundbyberg. Du måste ansöka om ett boendeparkeringstillstånd i vissa delar av Sundbyberg.

I vissa fall, när parkeringsbehoven inte är tillfredsställda genom ytparkeringar eller garage på kvarteret, kan Sundbybergs kommun underlätta bostadsparkering genom att tillhandahålla boendeparkeringstillstånd.

Tillståndet är digitalt och tänk på att boendparkeringar är begränsat till parkeringsplatser som är märkta med ”Boende”.

Avgifter i Sundbyberg

  • Boendeparkering: 750 kr per månad (30 dagars period).
  • Boendeparkering för motorcykel: 250 kr per månad (30 dagars period).
  • Ansökningsavgift för boendeparkeringstillstånd: 200 kr per tillstånd och år.

Så ansöker du om boendeparkering

Det finns två alternativ för att ansöka om boendeparkeringstillstånd: antingen genom e-tjänsten online eller genom att fylla i en blankett och skicka in den.

info@hyresgastkassan.se