Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Avhysa inneboende utan kontrakt

Har du en inneboende som vägrar flytta ut från din bostad trots att du har uppmanat personen. Om du inte har skrivit ett kontrakt bör du tänka på om du muntligen har gjort det? Om du inte har skrivit ett fysiskt kontrakt och inte heller muntligen kommit överens om en hyrestid kan du avhysa inneboende genom att kontakta Kronofogden.

Se till att vara medlem i Hyresgästkassan innan du ska avhysa inneboende, ut i fall att du får problem med hyresvärden. Riskera inte att du själv vräks om du exempelvis inte själv bott i bostaden under tiden då haft en inneboende. Då kan det anses vara en olovlig uthyrning och ditt kontrakt kan då sägas upp.

Att avhysa en inneboende kan både gå enkelt och smidigt till beroende på just din situation. Se till att du kan uppvisa dina hyreskontrakt eller annat som styrker att det är du som har förstahandskontrakten på lägenheten. Du ska visa detta till Kronofogden. Om Kronofogden inte kan avgöra saken ska ärendet tas till domstol. Du måste själv ansöka om stämning.

Gå med i Hyresgästkassan

Se till att du går med i Hyresgästkassan när du har fått problem med inneboende som vägrar flytta ut. Du får juridisk stöd när du är medlem och kan på så sätt känna dig tryggare i din situation. Du går enkelt med online genom att fylla i dina uppgifter.

Bli medlem i Hyresgästkassan här.

Inneboende utan kontrakt

Även om du inte har skrivit ett fysiskt kontrakt innebär det inte att en inneboende kan bo hos dig hur länge som helst. Förutom ett fysiskt kontrakt gäller ett muntligt kontrakt lika mycket. Det förutsätter att ni muntligen har kommit överens om hyrestiden. Om ni inte har gjort det vare sig i ett fysiskt kontrakt eller muntligen har du starkare skäl att avhysa inneboende.

Uppsägningstid inneboende utan avtal

Den person som är inneboende har inte ett besittningsskydd till den del av bostaden personen hyr och du som hyresvärd har därför möjlighet att säga upp hyresavtalet till datumets slut. Detta sker oftast vid månadsskiftet som inträffar tre månader efter att uppsägningen sker.

info@hyresgastkassan.se