Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Svartmögel – stor guide om problemet

Här finns en storguide om svartmögel och vad du bör tänka på samt göra om du har fått möglet i bostad, källare eller andra utrymmen.

Svartmögel är en form av svamp och är ett samlingsord för olika mögelarter som är svarta eller mörka till färgen. Släkten av denna svartmögel består bland annat av: Stachybotrys, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium och Fusarium.

Om du låter svartmögel växa okontrollerat kan vissa av arterna vara skadliga då vissa producerar toxiner. Svartmögel kan vara skadligt för hälsan och orsaka olika symptom och sjukdomar, särskilt hos personer med allergier, astma eller nedsatt immunförsvar. Dessutom kan svartmögel ge upphov till ytterligare skada på fastigheter.

Den vanligaste orsaken till svartmögel är för hög luftfuktighet, vattenläckor och översvämningar som ger den fukt som svartmögel behöver för att växa.

Svartmögel i badrum

Områden med dålig ventilation, som badrum, kan lättare få problem med svartmögel eftersom fukten inte ventileras bort. Se till att rör och andra potentiella källor till vattenläckor är i gott skick och reparera dem omedelbart vid behov.

Vilka är svartmögel symtom

 • Hosta och nysningar
 • Andningssvårigheter
 • Väsande andning
 • Rinnande eller täppt näsa
 • Andfåddhet
 • Nysningar
 • Kliande och röda ögon
 • Eksem
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Humörsvängningar

Är svartmögel farligt

Ja, svartmögel kan vara farligt och utgöra betydande risk för hälsan, särskilt om det inte åtgärdas snabbt. Svartmögel bildar mykotoxiner, vilket sprider luftburna gifter i gasform.

Kan man ta bort svartmögel

Svartmögel är giftigt, sprids genom luften och kan orsaka flera allergier. I värsta fall kan svartmögel leda till allvarligare hälsoproblem. Det går att ta bort svartmögel med saneringsmedel, men vi rekommenderar det bästa alternativet som är att anlita en saneringsfirma för effektiv sanering av svartmögel och säker borttagning. Givetvis beror det på hur mycket svartmögel du har. Om det inte är så mycket kan du oftast lösa det själv.

Svartmögel på trä

Svartmögel på trä kan vara svårare att ta bort, men med noggrannhet och rätt metoder går det att få bort.

Beskrivningen av lukt

Svartmögel luktar ofta unket och jordigt samt fränt. Lukten från svartmögel kommer från möglet som produceras. Dessa toxiner avges i luften och kan orsaka en äcklig lukt.

Gäller försäkringen?

Alla vanliga hemförsäkringar täcker vanligtvis mögelangrepp eller hussvamp i hemmet.

Svartmögel på fönster

En effektiv metod att få bort svartmögel på fönster är genom rengöring. Oftast kan du tvätta bort svartmögel om möglet inte har trätt långt in, exempelvis i trämaterialet. Du behöver också se över ventilationen. Svartmögel på trä eller vid fönster kan uppstå vid dålig ventilation.

Kan jag använda citronsyra på svartmögel

Vanligt bikarbonat och citronsyra fungerar mot vissa mögelangrepp. Kombinera antingen bikarbonat eller citronsyra med vatten och applicera för att sanera områden där svartmöglet finns. Tänk på att kombinationen av bikarbonat och citronsyra kan färga av sig på vissa material.

Svartmögel i källaren

Ett vanligt problem i källare är svartmögel. Det beror på att det är dålig ventilation i många källare, speciellt äldre. Du kan få bort svartmögel i källaren och ju fortare du börjar sanera desto enklare blir arbetet. Att upptäcka fukt i källaren är inte så svårt, då det oftast luktar unket och det finns vatten på golvet.

Ättika mot svartmögel

Även denna hemgjorda lösning med ättika kan i vissa fall få bort ytlig mögel. Prova med en mix av lika mycket ättika och vatten och börja applicera på området du ska sanera. Fungerar den inte, kontrollera vilka medel som du kan använda i butiker eller anlita en saneringsfirma.

info@hyresgastkassan.se