Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Vem ansvarar för snö- och isras från tak?

Fastighetsägaren är enligt ordningslagen ansvarig för att snabbt avlägsna snö och is från tak och rännor som utgör en risk att skada personer eller egendom. Detta innebär att ägaren måste agera omgående för att förhindra eventuella olyckor. Dessutom omfattar ägarens skyldigheter att varna och informera om potentiell fara för snö- och isras genom att sätta upp varningsskyltar och vidta avspärrningsåtgärder.

Även om varningsskyltar och avspärrningar används, minskar det inte fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren kan ingå avtal med en entreprenör för borttagning av snö och is, men bevakningsansvaret för att upptäcka farliga situationer ligger vanligen kvar hos fastighetsägaren, eftersom entreprenörer oftast inte tar på sig detta ansvar.

info@hyresgastkassan.se