Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Vårdnadsvalet – jämställdhet på riktigt

Gör vad som är bäst för dina barn – använd Vårdnadsvalet.
Vad är viktigare än att vårdnadshavarnas röster görs hörda på riktigt i väldokumenterade handlingar gällande vårdnaden om barn? Det är superviktigt och det hjälper Vårdnadsvalet med.

Föräldrar som vill göra sin yttersta vilja hörd gällande vårdnaden om barn inför familj, vänner, domstolar, advokater och socialtjänsten bör överväga att omgående dokumentera ett vårdnadstestamente innan det kan vara för sent.

Det är verkligen riktigt bra att dokumentera ens önskemål om vårdnad om ens barn tydligt och i förväg. Detta kan vara till hjälp om det uppstår tvister eller frågor om vårdnad i framtiden. Att ha dokumentation kan bidra till att säkerställa att ens önskemål och val respekteras och beaktas av familj, vänner, domstolar, advokater och socialtjänsten – detta även om man avlider.

Det är inte lika lätt att hålla muntliga avtal

Att exempelvis informera en släkting om ens önskan att denne tar över vårdnaden om ens barn om något skulle hända är möjligt, men det är inte alltid så lagen beaktar det på. Att istället dokumentera denna önskan förenklar saker juridiskt. Ett välskrivet juridiskt dokument är lättare att beakta och respektera.

Vissa avtal kan dock börja som en muntlig överenskommelse men som sedan måste dokumenteras för att bli giltigt. Det avtalet är ett vårdnadsavtal som är ett skriftlig avtal mellan vårdnadshavarna om vem som ska ha vårdnaden. Vårdnadsavtalet ska sedan godkännas av socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört i.

När ska du använda Vårdnadsvalet?

Klicka dig vidare till Vårdnadsvalet här.

Du kan använda Vårdnadsvalet i nästan alla situationer som rör vårdnad av barn. Du kan exempelvis dokumentera din vilja i ett vårdnadstestamente och i dessa situationer:

  • Inför dödsfall
  • Inför sjukdom
  • Vid separation eller skilsmässa
  • Skriva vårdnadsavtal
  • Enskilt yttrande

info@hyresgastkassan.se