Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Störande grannar polisen – så gör du

Störande grannar kan vara en risk för liv och hälsa om det blir ett fysiskt våld eller hot. När grannar stör dig ska du vara försiktig och inte konfrontera andra människor utan att du har tillräckligt med skydd. Det är alltid bättre att analysera riskerna och därefter ta hjälp av experter. Du kan exempelvis ringa störningsjouren och gå med i Hyresgästkassan. Är störningen så pass grov som riskerar att bli till ett fysiskt våld eller hot kan du ringa polisen. Men kontrollera noggrant så att det faktiskt handlar om ett polisiärt ärende och inget annat.

Om du upplever störande grannar är inte alltid ett samtal till polisen lösningen. Om du meddelar polisen att det rör sig om ett fall där du störts kan det ofta hända at polisen inte gör en utryckning. Detta beror på att vissa störningsärenden inte har med polisen att göra. Istället måste du vända dig till Hyresgästkassan, eventuellt Hyresnämnden eller hyresvärden.

Gå med i Hyresgästkassan innan något tråkigt händer. Störande grannar är ett stort problem som många tycker är jobbigt.

Så går du med Hyresgästkassan

  1. Gå med här
  2. Fyll i dina uppgifter
  3. Efter din medlemsanmälan är du extra tryggad

info@hyresgastkassan.se