Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Stockholm bostadsförmedling förtur

Om du har starka medicinska, sociala skäl eller utsätts för allvarliga hot kan du ansöka om förtur till en bostad inom Stockholms stad. För att vara berättigad till förtur måste du ha varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad, alltså kommunen Stockholm, under minst två år.

Reglerna som styr vem som är berättigad till förtur till bostad fastställs av Bostadsförmedlingens styrelse. Förtur till bostad är en central process som ska hjälpa utsatta människor att få en bostad när de är i behov av en.

För att du ska kunna vara berättigad till förtur måste du uppfylla vissa kriterier och riktlinjer. Du kan läsa samtliga riktlinjer här.

Så här ansöker du om förtur -steg för steg

1

Du måste skicka in din ansökan om förtur tillsammans med de nödvändiga intygen. Du har möjlighet att antingen mejla in din ansökan eller skicka den per post. Kom ihåg att det är viktigt att du undertecknar ansökningsblanketten, även om du skickar in den via mejl.

Du kan mejla hit:
fortur@bostad.stockholm.se

Du kan posta hit:
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Förtursenheten
Box 7026
121 07 Stockholm-Globen

2

Ladda ner blankett för ansökan om förtur här.

Ladda ner blankett för intyg gällande skäl till förtur här (ska fyllas i av läkare, socialsekreterare, psykolog med mera)

3

Du får en bekräftelse på att din ansökan har kommit in.

4

En handläggare kommer att granska din situation och bedöma ditt behov av en ny bostad. Vid behov kommer dina intyg att kontrolelras och tidigare hyresvärdar att kontaktas, och en kreditupplysning kan genomföras.

5

Det kommer att tas ett beslut och du kommer att få meddelande om det via post.

Avslut

Om din förtursansökan godkänns: Du kommer att erbjudas en bostad.

Om din förtursansökan inte godkänns: Om din förtursansökan inte beviljas, har du möjlighet att begära en ny prövning. Din begäran om omprövning kan göras antingen via mejl eller brev. Efter det kommer en förturskommission, bestående av politiskt utsedda representanter, att fatta beslutet.

info@hyresgastkassan.se