Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Renovering hyresrätt ersättning

Information om en hyresgäst har rätt till ersättning vid renovering av lägenheten. Här kan du läsa vad som gäller när en hyresrätt genomgår renovering och om du har rätt till ersättning. Beroende på om det är en mindre renovering eller en mer omfattande gäller olika regler för ersättning. Läs all information nedan för en tydligare bild och glöm inte att gå med i Hyresgästkassan för ett starkare skydd om något tråkigt händer under renoveringen.

Om en reparation eller renovering påverkar hyresgästens möjlighet att bo kvar under tiden har hyresgästen rätt till ersättning om inget annat har avtalats. Beroende på hur lång tid renoveringen tar under tiden det är omöjligt att bo kvar ska ersättning utgå.

Huvudregeln enligt (12 kap 16 § JB) är alltså att hyresgästen har rätt till ersättning när renovering påverkar hyresgästens möjligheter att bo kvar i lägenheten eller annan liknande begränsning av användandet av hyresrätten.

Vad kan anses som begränsning?

Om renovering av golv, väggar, badrum, sovrum eller avstängt vatten begränsar hyresgästens möjligheter att bo i lägenheten ska ersättning utgå. Vid mindre reparationer som tar mindre än ett dygn brukar ersättning inte utgå. Exempel på mindre reparationer är byte av fönster.

Längre reparationer som ommålning av väggar eller tapetsering utgör normalt sätt inga skäl till ersättning, detta då det är möjligt att fortfarande bo i lägenheten.

Om möbler eller annat skadas

Vid allmän underlägg, reparationer eller renoveringar ska hyresgästen få reda på vad som ska ordnas och eventuellt flytta på möbler om dessa kan ta skada. Har hyresgästen uppmanats att plocka bort möbler är det entreprenören som blir ersättningsskyldig för skadorna.

Om något tråkigt skulle hända under renoveringen

  1. Du bör gå med i Hyresgästkassan för en stärkt hyresrättsskydd här
  2. Fyll i uppgifterna här
  3. Grattis, nu är du med i en av Sveriges hyresrättsorganisationer som tar hyresrätten på allvar!

info@hyresgastkassan.se