Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Överlåtelse av hyresrätt till barnbarn

Huvudregeln när det gäller att överlåta hyresrätter är att detta kräver hyresvärdens godkännande, enligt 12 kap. 32 § jordabalken. Om hyresvärden nekar till överlåtelse, kan hyresrätten ändå överföras till en dödsbodelägare eller en närstående som har bott permanent med hyresgästen, förutsatt att hyresnämnden ger sitt tillstånd. Närstående innefattar typiskt barn, föräldrar och andra nära släktingar, men även andra personer som har en nära relation till hyresgästen. Om du som barnbarn vill ta över hyresrätten från dina farföräldrar, beror möjligheten på om er relation liknar den mellan förälder och barn.

För att uppfylla kravet på varaktigt sammanboende ska detta ha varat i minst tre år. En kortare period kan dock accepteras om det planerade sammanboendet avbröts tidigt på grund av oförutsedda händelser, såsom dödsfall.

Att betraktas som sammanboende förutsätter ett gemensamt hushåll och att lägenheten brukats tillsammans med farföräldrarna. Det skiljer inneboende från de som delar en faktisk hushållsgemenskap. Faktorer som att man inte har avslutat sitt tidigare boende eller att man endast flyttat in hos farföräldrarna för att ge vård indikerar att det inte föreligger en verklig hushållsgemenskap. Om sammanboendet är genuint anses en hushållsgemenskap existera mellan barnbarn och farföräldrar. Bevisbördan ligger hos barnbarnen och farföräldrarna, där omständigheter som gemensam betalning av hyran och folkbokföring i lägenheten kan stärka deras fall.

Slutligen måste hyresvärden rimligtvis kunna acceptera den nya hyresgästen. Detta bedöms bland annat utifrån den nya hyresgästens ekonomiska förmåga att betala hyran.

info@hyresgastkassan.se