Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Måste hyresvärden godkänna inneboende?

Många som har extra utrymme hemma är intresserade av att öppna upp för inneboende. Detta är helt genomförbart och man behöver inte ta ställning till ett godkännande av hyresvärden.

Du som bor i en egen hyresrätt får hyra ut en del av lägenheten till en inneboende om du fortfarande bor där själv. Bor du i bostaden behöver du inte fråga hyresvärden om lov.

Du har även tillåtelse att ha fler än en inneboende. Det finns inga lagar som fastställer den maximala del av lägenheten som inneboende får använda, eller begränsar antalet inneboende som en uthyrare kan ha. Gränsen mellan att hyra ut i andra hand och att ha inneboende är inte tydligt definierad.

Det får inte bli stökigt

Om du upplåter plats till många inneboende och om det finns risk att inneboende stökar kan hyresvärden anmärka på hyresgästerna. Detta kan leda till olika konsekvenser.

info@hyresgastkassan.se