Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Livslängd spis hyresrätt

En hyresvärd har vissa skyldigheter som innebär att en spis ska tillhandahållas till hyresgästen enligt lägsta godtagbara standard. Livslängden på en spis avgörs efter slitage, eventuell tidigare reparation och nuvarande skick. Det innebär att du som hyresgäst under en viss tid ska få en ny spis beroende på spisen skick.

Den normala livslängden för en spis är i genomsnitt cirka 12-15 år. Livslängden kan variera beroende på just den spis du har i din hyresrätt. Skicket avgörs exempelvis om spisen fungerar så som den ska göra. Vissa spisas byts ut om de äventyrar boendes hälsa och kan vara direkt skadliga.

Se därför till att kontrollera om spisen är duglig och inte riskerar att skada dig eller lägenheten. Om du misstänker att det är något fel på spisen ska du kontakta hyresvärden. Om felet är så pass allvarligt och hyresvärden vägrar åtgärda problemet kan du kontakta hyresnämnden.

Det kan bli dyrt utan spis

För många hyresgäster är spisen en väsentlig del av boendet. En stor del av befolkningen lagar sin mat hemma och utan en spis måste man gå ut och äta mat varje dag. Att äta ute kan bli väldigt kostsamt, speciellt om det är flera personer som bor i hushållet.

Gå med i Hyresgästkassan

Har du problem med din hyresvärd eller tror du att du kan få problem med hyresvärden? Om du önskar leva under tryggare förhållanden med hyresjuridisk rådgivning ska du gå med i Hyresgästkassan. Du får hjälp med dina hyresrätt när du är medlem i Hyresgästkassan.

info@hyresgastkassan.se