Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Inneboende regler – gå med i Hyresgästkassan

När du hyr ut del av din bostad är det viktigt att du är med i Hyresgästkassan om tvister skulle uppstå mellan dig och den som hyr och hyresvärden. När du har en person inneboende hos dig är det viktigt att flera regler efterföljs så att du inte får problem med hyresvärden. Det kan vara svårt att hålla koll på samtliga regler, därför finns Hyresgästkassan till din hjälp.

Många brukar hyra ut hela sin bostad men anger att man istället hyr ut en del av bostaden. Detta har sina fördelar med att du inte behöver något tillstånd men sanningen är att du egentligen hyr ut hela bostaden. Det får man inte göra och kan leda till att du blir vräkt.

När du hyr ut till en inneboende person ska du själv använda bostaden i ”beaktansvärd utsträckning”. Vad det exakt innebär kan förklaras närmare vid en prövning då varje fall är unik. Man säger normalt sätt att en person som har sin dygnsvila är bosatt på platsen.

Bra att känna till vid inneboende
  • Kräv rimlig hyra
  • Inneboende ska betala rimliga kostnader som du kan lägga på med 10 till 15 procent, exempelvis för möbler.
  • Kontrollera vem den inneboende personen är.
  • Du får ha fler än en inneboende om du har plats.
  • Skriv alltid ett kontrakt med regler och uthyrningsperiod.
  • Precisera vad som ingår i hyresavtalet.
  • Bo kvar i bostaden annars kan det anses som olovligt uthyrning och du kan då bli vräkt.
  • Vägrar inneboende att flytta ut? Då ska du kontakta Kronofogden
  • Gå med i Hyresgästkassan
Gå alltid med i Hyresgästkassan för din trygghet

Se till att du är med i Hyresgästkassan och har uppdaterad dina betalningsuppgifter. Om du missar en betalning kan du inte få den trygghet du behöver förrän du betalar igen.

Du går enkelt med online här.

info@hyresgastkassan.se