Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Får man överlåta en hyresrätt mot pengar?

Det är olagligt att erbjuda betalning i utbyte mot en hyresrätt enligt 12 kapitel 65 § första stycket Jordabalken (JB). Villkor som innebär betalning för överlåtelse av en hyresrätt blir ogiltiga enligt 12 kapitel 65 § tredje stycket JB. Det finns även straffrättsliga konsekvenser för den som bryter mot detta förbud, där straffet kan vara böter eller fängelse i upp till sex månader enligt samma kapitel och stycke. Att erbjuda pengar i utbyte mot en hyresrätt är således olagligt och kan leda till allvarliga rättsliga följder.

Regler för byte av hyresrätt mot en annan personens hyresrätt framgår av 12 kapitel 35 § JB. För att ett sådant byte ska vara giltigt krävs att hyresnämnden ger sitt tillstånd. Tillstånd bör beviljas såvida det inte finns särskilda skäl som motiverar ett avslag, till exempel om betalning sker ”under bordet” vid överlåtelsen. Ett erbjudande om betalning i samband med bytet kan därför resultera i att hyresnämnden inte godkänner bytet.

info@hyresgastkassan.se