Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Evakueringslägenhet

Här kan du ta del av information om evakueringslägenhet, när du kan ha rätt till en evakueringslägenhet och vilka rättigheter samt skyldigheter både du och hyresvärden har.

Det händer ibland att hyresvärdar behöver att hyresgästerna flyttar ut under renoveringar. Om renoveringen är omfattande kan hyresvärden vid vissa fall vara förpliktigad att erbjuda en annan lägenhet för hyresgästerna under tiden huset renoveras. Denna temporära bostad kallas för en evakueringslägenhet. När renoveringen är färdigställd, ska du kunna flytta tillbaka till din ordinarie lägenhet.

Enligt hyreslagen har hyresgäster inte en specifik rätt till en evakueringslägenhet. Vanligt förekommande är att hyresvärdar utför renoveringar medan hyresgästerna fortfarande bor kvar. Det är också detta sätt du som hyresgäst får räkna med.

Då har du rätt till en evakueringslägenhet

Vid omfattande renoveringar eller av andra specifika skäl kan hyresvärden välja att erbjuda en evakueringslägenhet, men detta sker oftast som en gest av god sed och är inte en legal skyldighet. Hyresvärdar ska inte bara strunta i sina hyresgäster så att de inte har någonstans att bo under tiden för renovering.

Seriösa hyresvärdar brukar vanligtvis upprätta en renoveringsplan som inkluderar hänsyn till de boende och deras levnadsvillkor under renoveringsperioden. Detta kan inkludera installation av temporära baracker, tillfälliga duschar och toaletter för att möjliggöra för boende att fortsätta bo kvar så smidigt som möjligt.

info@hyresgastkassan.se