Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Elstöd till privatpersoner i hela Sverige

Elstödet i Sverige är en åtgärd för att hjälpa hushåll och företag att hantera de höga energipriserna. Det finns flera olika typer av elstöd som har införts för att stödja ekonomiskt:

  1. Elstöd till privatpersoner för specifika perioder: Ett exempel på detta är stödet som gäller elförbrukningen under perioden 1 november–31 december 2022, där den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 är berättigad till pengarna. Stödet täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar​​.
  2. Varierande ersättningsnivåer baserat på elområde: Ersättningens storlek varierar beroende på vilket elområde du bor i. För perioden november–december 2022, till exempel, betalas elstödet ut med olika öre per kilowattimme beroende på elområdet, med högre belopp för de områden som har högre elpriser​​.
  3. Stöd till företag och organisationer: Utöver hushållen, håller stöd även på att tas fram för företag och organisationer för att mildra effekterna av höga elpriser. Detta inkluderar särskilt stöd till elintensiva företag​​.

Försäkringskassan är ansvarig för utbetalningen av elstöden. De har inte fått något regeringsuppdrag för elstöd 2023, vilket innebär att det kan finnas viss osäkerhet kring framtida stöd efter 2023​​.

Ett viktigt aspekt att tänka på är att det finns specifika krav för vem som är berättigad till stödet, baserat på var du bor och ditt elnätsavtal.

För mer detaljerad information om elstöd, inklusive hur du ansöker och vad som gäller för ditt specifika fall, rekommenderas det att besöka Försäkringskassans och regeringens officiella webbsidor.

info@hyresgastkassan.se