Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Besittningsrätt för villa i Sverige

Hyr du en villa?

Besittningsrätt, ibland även kallat besittningsskydd för en villa i Sverige är en juridisk term som syftar på rätten att inneha och använda en villa utan att äga den. Här kan du ta reda på vilka regler för besittningsrätt som gäller när du hyr en villa.

När du hyr en villa i andra hand saknar du besittningsskydd enligt lagen om uthyrning av egen bostad, ibland kallad privatuthyrningslagen. Det innebär att du inte har rätt till att bo i bostaden i enlighet med lagarna om besittningsrätt.

Reglerna om besittningsskyddet kan dock se annorlunda ut om hyresvärden själv hyr ut villan i andra hand.

Vad är besittningsrätt?

Besittningsskydd eller besittningsrätt innebär att du har rätt till en förlängning av ditt hyreskontrakt om din hyresvärd önskar säga upp det innan hyresperioden är avslutad. Detta gäller emellertid inte alltid. Om du på något sätt har försummat dina skyldigheter, exempelvis genom att inte betala hyran eller genom att försumma bostaden, har du brutit mot hyresavtalet och ditt besittningsskydd kan upphöra.

Går det att avtala bort besittningsrätt?

Det är vanligt att besittningsrätten frivilligt avsägs vid tillfälliga förstahandskontrakt, såsom korttidshyror för hyresrätter som ska rivas eller renoveras.

info@hyresgastkassan.se