Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Vräka hyresgäst – håller du på att bli vräkt?

Här får du hjälp med dina hyresfrågor och rättigheter vid vräkning av Hyresgästkassan. En vräkning betyder att du tvingas lämna din lägenhet och där med sägs ditt hyresavtal upp. För att kunna bli vräkt gäller vissa regler. Orsaken till en vräkning kan variera, exempelvis kan tillräckliga skäl vara att du har hyrt ut bostaden olovligt eller att bostaden har använts på ett olagligt sätt.

Gå med i Hyresgästkassan här.

Har din hyresvärd hotat dig om att vräka dig från din hyreslägenhet? Som medlem i Hyresgästkassan får du hyresrättslig rådgivning så fort du blir medlem. När du vräks sker en uppsägning av ditt hyresavtal som innebär att du ska lämna bostaden du har bott i. Ett ärende om vräkning kommer att avgöras av Hyresnämnden eller i tingsrätten/domstol.

I samband med en vräkning ska hyresvärden ansökan om avhysning hos Kronofogden. Om alla villkor är uppfyllda kan Kronofogden tvinga dig att lämna bostaden i förväg innan ett domstols beslut. Normalt sätt får du hem ett brev först som du ska skriva under och skicka tillbaka till Kronofogden. Detta visar att du har delgivits.

Hur mycket krävs för att bli vräkt

Det är svårt att avgöra hur mycket som krävs för att bli vräkt. Varje fall är unikt och det betyder att det är människor inblandande. Både hyresgäst och hyresvärd ingår i ett tvistemål när hyresgästen ska vräkas. Men det finns vissa saker du bör tänka på. Du kan exempelvis bli vräkt om:

  • Om du skapar störningar. Du får normalt sätt inte störa andra så att det påverkar de negativt. Du riskerar att bli vräkt om du gör det.
  • Om du vanvårdar din lägenhet. Du har vårdplikt och sköter du inte om din lägenhet kan du bli vräkt.
  • Om du hyr ut lägenheten i andra hand utan tillåtelse är det ett tillräckligt skäl för att vräka dig.
  • Om du har använt lägenheten i brottsliga sammanhang kan du direkt vräkas.

Vräka hyresgäst obetald hyra

Det är fullt möjligt att vräkas om man inte betalar sin hyra i tid. Vräkning av obetald hyra är något som ofta händer och för att inte råka ut för detta är det bra om du har ett starkt skydd. Gå därför med i Hyresgästkassan.

Många frågar hur många varningar man kan få innan vräkning. I lagen finns ingen gräns för hur många varningar hyresvärden kan tilldela en hyresgäst innan vräkning. Istället kan ett fall av beteende eller tillsägelse sluta i vräkning. Det stämmer alltså inte att det finns varningar som delas ut i olika antal.

Undvika vräkning genom att gå med i Hyresgästkassan så att inga ärenden blir felaktiga.

info@hyresgastkassan.se