Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Vilken utrustning ska finnas i ett skyddsrum?

Skyddsrum ska innehålla den utrustning som behövs för att ställa i ordning för skyddsrumsdrift. Vilken utrustning som ska finnas i skyddsrum beror på flera saker, exempelvis storlek på skyddsrummet och teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt. Mer information om vilken utrustning som ska finnas i skyddsrummer finns att läsa på MSBs webbplats.

Exempel på utrustning och installationer som ska finnas i alla skyddsrum:

 • luftsluss – fast eller monterbar
 • skyddsrumsdörrar,eventuellt skjutbara väggelement, och gasdörrar
 • tröskel – fast eller monterbar
 • reservutgång, utförd antingen med betongelement eller med stållucka ventilationsaggregat med tillbehör
 • skyddsfilter – gas- och dimfilter, sandfilter eller FAG-filter
 • övertrycksventiler och/eller skyddsventil
 • stötvågsventil – en per ventilationsaggregat, gäller endast skyddsrum med gas- och dimfilter eller FAG-filter
 • tilluftskanaler
 • uppvärmningsanordning
 • belysning
 • fånganordningar till belysningsarmaturer och värmeelement
 • tätningslister till dörrar, eventuella luckor och skyddsplåtar – listerna ska i fredstid vara förvarade i rymlig och tättslutande förpackning
 • tappställe för vatten, golvbrunnar och eventuell ventilgrop, nyckel till avstängningsbar golvbrunn – finns inte i alla skyddsrum byggda före 1961
 • toalettväggar, toalett- och vattenkärl
 • verktyg för demontering av fredsinredning, iordningställande och evakuering
 • monteringsanvisningar samt drifts- och skötselinstruktioner

info@hyresgastkassan.se