Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Varning för Förhandlarportalen som drivs av Hyresgästföreningen

Fastighetsägarna avråder bestämt från att använda Förhandlarportalen. Hyresgästföreningen fortsätter att göra reklam för sin digitala förhandlingsportal, som i grunden är dålig för hela marknaden.

Plattformens verkliga och enda funktion är att ytterligare stärka Hyresgästföreningens redan snedvridna fördel i form av informationsmonopol under förhandlingarna. Det är inte bra när bara en enda part kan vara med och förhandla åt hyresgästerna. I nästan alla branscher är det till och med olagligt att skaffa sig ett monopol.

Hyresförhandlingarna blir mycket negativa för såväl hyresgäster som hyresvärdar när endast en part finns att förhandla med. En digital förhandlingsprocess är inte i sig negativ, men problemet som försämrar situationen för alla inblandade är att det är Hyresgästföreningen som står för förhandlingarna.

Dela inte med dig av information i Förhandlarportalen

Att dela med sig av information om sin fastighet, personal och annat till Hyresgästföreningens förhandlingsportal är riskfyllt. Som hyresvärd finns alternativa strategier för att justera hyrorna utan att behöva engagera sig i denna snedvridna process. Vi har tidigare framhävt att Hyresgästkassan utgör en mer uppriktig och fördelaktig förhandlingspart.

Som hyresvärd gäller hyreslagen, vilket betyder att du inte är tvungen att delta i förhandlingar via en digital plattform som administreras av Hyresgästföreningen. Istället har du full frihet att fatta beslut på egen hand.

Fastighetsägarna avråder från Förhandlarportalen

Fastighetsägarna avråder starkt hyresvärdar över hela landet från att registrera sig på Hyresgästföreningens förhandlingsportal. Du kan läsa mer om deras avrådan här.

Läs även hur Hyresgästföreningen lurar boende på pengar här.

info@hyresgastkassan.se