Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Störningsjouren – så går det till

Kontakta störningsjouren när du upplever störningar
När du har stökiga grannar, upplever att någon spelar hög musik eller annat stök i din boendeomgivning ska du kontakta Störningsjouren. En störning innefattar många olika aktiviteter och kan vara allt från ständigt skrikande barn till kontinuerligt borrande som hörs in i din bostad. Även dofter eller hotfulla beteenden kan räknas in som störningar. En störning är normalt sätt något som du personligen upplever som en störning och kan därmed utredas vidare av störningsutredare.

I din boendeomgivning är det viktigt att du får bo i lugn och ro. Det finns lagar som villkorar friden och innebär att grannar inte får störa andra i sin omgivning som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra de boendes bostadsmiljö. Detta betyder att du kan anmäla grannar för störningarna du upplever.

Störningsjouren gör insatser genom att utreda störningar. En utredning syftar till att skapa lugn och ro i din boendeomgivning innan eventuella hot, fysisk våld eller domstolsförfaranden. Det är alltid bäst att först låta Störningsjouren utreda ett ärende för allas bästa så att ni i fortsättningen kan leva och bo i lugn och ro. Störningsjouren uppnår ofta en försoning så att alla parter känner sig nöjda.

Gemensam service för alla boendeformer

Oavsett hur du bor och var du bor kan du kontakta Störningsjouren och berätta om problemen du upplever. Störningsjouren erbjuder utredning för människor som bor i bostadsrätt, hyresrätt, villa, stuga och alla andra boendeformer där störningar kan upplevas.

När du gör en störningsanmälan kommer Störningsjouren gå igenom dina uppgifter för att kontakta din motpart med dina uppgifter. Du kan välja att vara anonym. Efter utredningens slut meddelar Störningsjouren ett beslut på hur tvisten ska lösas. Varje beslut är en rekommendation och Störningsjouren är alltid opartiska och lämnar ingen rådgivning.

Så gör du för att anmäla störande grannar

När du gör en anmälan om störning kan du känna dig trygg på att ärendet hanteras enligt lagar och regler som gäller. Störningsjouren verksamhet syftar till att varje människa ska kunna leva i lugn och ro oavsett boendeform. Boendet är bland det viktigaste i våra liv. Det är här vi vilar, sover och spenderar mycket tid både för återhämtning och för glädje. Det är därför viktigt att vi just får leva i lugn och ro.

Kom ihåg att varje störningsanmälan är förenligt med en avgift för anmälan.

Ska du anmäla en störning gör du det online och du behöver ange:

  1. Beskriv vad som stör dig
  2. Motpartens uppgifter (om du känner till det)
  3. Dina personuppgifter (du kan välja att vara anonym)
  4. Skicka in bevismaterial
  5. Skicka in störningsanmälan

Efter att du har anmält

  1. Vi kontrollerar ärendet
  2. Handläggning pågår
  3. Motparten får svara
  4. Vi avgör ärendet
  5. Beslutet kommer

info@hyresgastkassan.se