Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Stopp i avlopp hyresrätt

Vad händer om det blir stopp i avloppet i en hyresrätt och vem står för kostnaderna. Har skadan uppkommit av oaktsamhet eller av en olycka? Vi går igenom om hur du måste förhålla dig när det blir stopp i avloppet i din lägenhet. Ta del av all nödvändig information om stopp i avloppet.

Du som hyr en hyresrätt har vissa skyldigheter. Det innebär att du måste vårda bostaden annars kan du bli ersättningsskyldig. I det fall att det blir stopp i avloppet måste du kontakta hyresvärden och berätta om skadan. Om du inte får kontakt med hyresvärden och skadan är så pass stor kan du behöva anlita ett företag som ordnar med stopp i avloppet.

Du eller hyresvärden kommer behöva stå för kostnaderna. Om du krävs på pengarna är det för att stopp i avloppet anses ha orsakats av dig utanför den normala slitaget. Är det av en olyckshändelse ska du normalt sätt inte stå för kostnaderna, utan hyresvärden ska då betala för eventuell reparation.

Vilken lag gäller?

Du kan läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för vårdplikt av en bostad. Läs mer om vilka skyldigheter du har att betala på grund av försummelse eller vårdslöshet. Du hittar lagarna enligt 12 kap. 24 § jordabalken.

Gå med i Hyresgästkassan

Se upp för Hyresvärden som kan fakturera dig för belopp som du inte ska stå för. Det kan bli höga summor att betala när det blir stopp i avloppet. Om din bostad har stopp kan det innebära att andra lägenheter också har fått stopp. Som resultat kan du behöva betala för allt.

Gå med i Hyresgästkassan för ett tryggare boende. Vi står på din sida om problem uppkommer.

info@hyresgastkassan.se