Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Spela på musikinstrument i hyresrätt – vad gäller?

Att bo tillsammans med andra människor i samma hyreshus innebär i regel att man måste förvänta sig att det inte kan vara en fullständig tystnad varje dag. Men, när kan man anse att ljudnivåerna från grannarna är för höga och när är det dags att börja klaga? Är det exempelvis acceptabelt att sjunga när som helst, eller att spela på musikinstrument i flera timmar i ett hus med väldigt dålig ljudisolering? Och vilka tider är mer lämpliga för musikövning?

Rättigheter för den som hyr

Som hyresgäst har du rätt att nyttja din bostad på det sätt som anses vara normalt. Det existerar inga exakta regler angående antalet timmar du får öva musik eller sjunga, men en generell uppfattning är att en timme om dagen är acceptabelt. Grundprincipen är att du inte ska orsaka olägenhet för dina grannar, oavsett om det är dag eller natt.

Minimera olägenheter

Om du regelbundet sjunger eller spelar ett instrument bör du sträva efter att minimera eventuella olägenheter detta kan orsaka. Försök särskilt att undvika övning under kvällstimmarna. Det är fördelaktigt att diskutera och komma överens med dina grannar om passande övningstider. Kom ihåg att högre sång och instrumentljud kan upplevas som mer störande.

Vid störningar från grannar

Skulle du uppleva störningar från en grannes musik eller sång, är det bäst att först försöka lösa situationen genom dialog. Om ni inte når en överenskommelse och störningarna fortsätter, bör du kontakta din hyresvärd för vidare åtgärder.

info@hyresgastkassan.se