Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Sen med hyran flera gånger

Du kan gå med i Hyresgästkassan.

Vi undersöker konsekvenserna av att vara sen med hyran, och vilka eventuell konsekvenser det kan innebära för dig som hyresgäst.

Det är vanligt att man ibland glömmer att betala en räkning i tid. I de flesta fall resulterar detta i att man får en påminnelse och eventuellt en förseningsavgift. Men när det handlar om hyran är av vikt att undvika att vara sen med betalningen.

Om du betalar hyran mer än en vecka efter förfallodagen kan hyresvärden säga upp ditt avtal utan att meddela någon uppsägningstid. Det innebär att din hyresrätt förverkas. Om hyran inte betalas inom tre veckor finns en betydande risk att rätten att bo kvar förloras. Dessa situationer bedöms mycket strängt av tingsrätten. De tre veckorna börjar räknas från det att hyresvärden skickar ett meddelande till socialkontoret om att du kommer att bli uppsagd.

Betala alltid din hyra i tid

Om du upprepade gånger betalar hyran några dagar för sent kan hyresvärden välja att säga upp dig, vilket kan resultera i att du måste flytta. Det är därför viktigt att alltid se till att betala dina hyror i tid för att undvika risken att tvingas flytta ut.

info@hyresgastkassan.se