Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Sätta upp tv på väggen hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt och ska sätta upp en tv på väggen kommer det innebär att det blir hål i väggen. Beroende på storleken på hålen och hur många hål det blir kan det anses som skador eller vanligt slitage. Du som bor i en hyresrätt har vårdplikt vilket innebär att du ska sköta om bostaden.

Som hyresgäst bär du ansvar för eventuella skador som uppkommer i bostaden. Om skadorna efter att du sätter upp en tv på väggen utgör normalt slitage behöver du inte ersätta hyresvärden. Om resultatet av att du sätter upp tv blir skador kommer du att behöva ersätta hyresvärden.

Det finns en gräns som avgör vad som är slitage och vad som är skador. Ibland kan gränsen vara svår att dra vilket innebär att det kan bli en juridisk process. För att du ska känna dig trygg i din bostad kan du gå med i Hyresgästkassan som hjälper dig med problem som uppstår med hyresvärden eller din hyresrätt.

Tänk på detta när du sätter upp en tv

Det är bra om du sätter upp en tv på väggen på ett fackmannamässigt sätt så att inga onödiga skador uppkommer. Se till att inte borra felaktig där det finns risk för att elkablar eller annat skadas.

Om du anses förorsakat skador i samband med att du satt upp en tv finns det stora risker för att du blir återbetalningsskyldig. Det är din hyresvärd som då kan kräva pengar av dig.

Gå med i Hyresgästkassan

Alla som har en hyresrätt har rätt att gå med i Hyresgästkassan. Var med och skapa dig ett tryggare liv när du bor i en hyresrätt.

Hyresgästkassan hjälper till med allt som rör din hyresrätt.

info@hyresgastkassan.se