Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Rättigheter vid vräkning

Håller du på att bli vräkt?
Om du redan har blivit vräkt eller fått meddelande om att du ska bli vräkt gäller vissa regler. Även individuell hänsyn ska tas på grund av omständigheterna i varje fall. Är du osäker på vad som gäller för dig kan du ta kontakt med Hyresgästkassan som hjälper dig. En vräkning innebär att du inte längre får bo kvar i din lägenhet och vid ett beslut kommer du att tvingas bort.

En vräkning kan bero på flera olika orsaker, bland annat: obetalda hyror, brottslig verksamhet eller olika störningar i lägenheten som påverkat omgivningen negativt. Den myndighet som beslutar och utför en vräkning är Kronofogden.

Du har vissa rättigheter till din fördel vid en vräkning beroende på om villkoren för en vräkning har uppfyllts. Det första som händer vid en påbörjad process är att hyresvärden kontaktar Kronofogden för att få ett beslut om vräkning. Detta är ett betalningsföreläggande som visar krav på vräkning.

Kronofogden kontaktar hyresgästen

När uppgifter om vräkningen har nått Kronofogden får hyresgästen hem ett brev som ska skrivas under och skickas tillbaka till Kronofogden. Detta kallas delgivningskvitto, vilket är ett bevis på att hyresgästen har fått information om krav på vräkning.

Som hyresgäst har du rätt att bestrida kravet om vräkning Detta gör du genom att överklaga beslutet och du anger skälen till varför du anser att vräkningen inte ska genomföras. Om vräkningen påbörjas efter beslutet har hyresgästen tre veckor på sig att lämna lägenheten.

Gå med i Hyresgästkassan för ett tryggare boende

Alla har rätt till ett boende. Detta är inte en självklarhet längre i dagens Sverige. För att säkerställa trygghet och säkerhet på bostadsmarknaden hjälper Hyresgästkassan sina medlemmar till ett bättre boende. Gå med online idag.

  1. Gå med genom att klicka dig vidare här

info@hyresgastkassan.se