Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst

Du som hyr din bostad, till exempel av en privatperson eller ett fastighetsbolag, kallas för hyresgäst. Den du hyr av kallas i sin tur för hyresvärd. Som hyresgäst har du mer frihet då du inte har lika mycket ansvar för bostaden som om du skulle bo i en villa eller bostadsrätt, detta på grund av att din hyresvärd har en del av ansvaret. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst här!

Dina rättigheter som hyresgäst

Att bo i en hyresrätt kan vara skönt och avslappnande då din hyresvärd är den som bär det största ansvaret för lägenheten. Du har dessutom flera rättigheter som hyresgäst för att du ska trivas och kunna känna dig trygg med ditt boende. Vad har man för rättigheter som hyresgäst? Några av rättigheterna är följande: 

 • Din hyresvärd ska se till att lägenheten är i gott skick. Detta ingår i hyresvärdens underhållsplikt som bland annat innebär att de med jämna mellanrum ska utföra målning av väggar och tak och att de ska se till så att du har fungerande vitvaror. 
 • Du har rätt till sänkt hyra om det uppstått fel och brister i lägenheten som påverkar din möjlighet att använda bostaden, så länge du inte har orsakat skadorna själv. 
 • Du har rätt att säga upp ditt hyresavtal om det uppstår fel och brister i lägenheten som är en hälsofara, såsom mögelskador, om din hyresvärd inte åtgärdar skadorna.
 • Du har rätt att neka din hyresvärd tillträde till lägenheten om inte besöket föranmälts innan. 
 • Du har rätt att själv göra mindre renoveringar, som till exempel att måla om. 

Dina skyldigheter som hyresgäst

Hyresgäst och skyldigheter – vad gäller? Som hyresgäst har du en så kallad vårdplikt gentemot din hyresvärd. Detta innebär att du är skyldig att ta hand om din bostad och se till att inga skador uppkommer på grund av oaktsamhet. Vårdplikten innebär bland annat: 

 • Du ska vara aktsam och se till att lägenheten är ren och fin samt fri från skadedjur. 
 • Skulle en skada uppstå på grund av att du är oaktsam ska du som hyresgäst ersätta hyresvärden för skadan. 
 • Du är anmälningsskyldig av alla skador som uppkommer i din lägenhet och måste anmäla dessa till din hyresvärd.
 • Du som hyresgäst är ansvarig för familj och vänner som besöker din lägenhet. 
 • Du ska betala hyran inom utsatt tid. 
 • Du ska följa eventuella ordningsregler som finns för huset. Det kan till exempel vara att inte spela hög musik. 
 • Du ska utföra en slutstädning av lägenheten när du flyttar ut. Är inte detta gjort tas vanligen en städfirma in som du får betala för. 

Gå med Hyresgästkassan redan idag, bli medlem här.

info@hyresgastkassan.se