Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Problem med Hyresvärd – så gör du!

Om du upplever problem i din lägenhet eller har klagomål på din hyresvärd, kan du framföra dessa till Hyresgästkassan. Det finns flera metoder för att rapportera en hyresvärd, beroende på situationen. Inget ärende är för litet, eftersom även små frågor kan ha stor betydelse för din trivsel och trygghet i ditt boende.

Hyresgästkassan tar alla anmälningar mot hyresvärdar på största allvar. Om du hamnar i tvist med din hyresvärd är det inte alltid så enkelt att själv lösa tvisten. Du kan ta ärendet vidare till hyresnämnden om du vill att tvisten ska tas upp till prövning. Varje år inkommer cirka 30 000 ärenden till de hyresnämnder i Sverige.

När du skickar in en anmälan till hyresnämnden kommer den att granskas likt en domstolsprövning. Du måste skicka med all bevisning du har för att ett korrekt beslut ska meddelas. Under tiden för prövning är det normalt att hyresnämnden söker förmå parterna, alltså du och din hyresvärd till att komma överens innan ett beslut.

Om ni kommer överens gör ni det genom att förlikas.

Alla tvister kan anmälas

Alla ärenden kan anmälas och prövas av hyresnämnden. Hyresgästkassan kan hjälpa dig vid tvister i hyresnämnden. Var alltid förberedd innan något dåligt skulle inträffa och gå med i Hyresgästkassan.

Du går enkelt med online här. Stå inte ensam om du får problem med din hyresvärd.

info@hyresgastkassan.se