Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Överlåtelse hyreskontrakt – så ser reglerna ut

Ska du överlåta ett hyreskontrakt till en annan person?
Om du ska flytta eller på annat sätt inte behöver din lägenhet längre kan du överlåta hyreskontraktet till en annan person. För att en överlåtelse ska vara möjlig måste du ha tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden. Här kan du läsa vilka regler som gäller och som du måste beakta vid en överlåtelse av bostad. Läs mer här nedan och glöm inte att gå med i Hyresgästkassan så att du inte felaktigt blir av med din lägenhet vid överlåtelse.

Normalt sätt får du överlåta din bostad till en person som du bor tillsammans med. Ett dödsbo har möjlighet att överta en bostad från en avliden person. För att att en överlåtelse ska vara möjlig tittas det närmare på om du har haft ett gemensamt hushåll med den person som ska ta över hyreskontraktet. Vanligtvis räcker det med att ni har bott tillsammans under några år. Som max tre år och i vissa fall som kortast ett år.

Individuell bedömning kan göras beroende på er relation, om hyresgästen avlidit eller om ni på annat sätt haft en relation som styrker rätten att överlåta bostaden. Den person som ska ta över lägenheten måste ha godkänt ekonomi enligt hyresvärdens krav.

Vilka är närstående personer som kan överta lägenheten?

Den eller dem personer som har bott med hyresgästen som ska överlåta sin bostad ska vara närstående personer. Närstående personer är: föräldrar, barn, syskon och sambor. I individuella fall kan släktningar: syskonbarn eller barnbarn räknas in.

Så begär du överlåtelse av lägenhet

När du ska överlåta en bostad ska du först begära detta hos hyresvärden. Om Hyresvärden säger nej kan du ansöka hos hyresnämnden om att få överlåta bostaden.

Skicka med uppgifterna nedan, först till hyresvärden och sedan till hyresnämnden i det fall hyresvärden har nekat dig överlåtelsen.

  • Ange personuppgifter till den person du ska överlåta bostaden till
  • Ange den relation du och den närstående har
  • Ange hur länge du och din närstående har bott ihop
  • Ange din närståendes inkomster och löner
  • Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Ange ytterligare enligt dig nödvändiga uppgifter till fördel för överlåtelsen

info@hyresgastkassan.se