Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Nu utreds om föräldrar till kriminella ska vräkas från lägenhet

Föräldrar som har barn som har varit föremål för polisiära ärenden riskerar nu att bli av med sina hyreskontrakt. Utredning pågår som höjer tonen kraftigt för att personer ska kastas ut om de begår brott. Många ser stora risker med att oskyldiga föräldrar och barn blir av med sina bostäder och kastas ut i hemlöshet. Det är en farlig utveckling som riskerar att skada många familjer runt om i Sverige.

I en utredning ändras direktiven som ger möjligheter till att vräka föräldrar till barn, alltså minderåriga. Det här är konsekvenser som kan påverka tiotusentals familjer. Enligt uppgifter har cirka femtio familjer redan kastats ut från sina bostäder i Malmö. Nu riskerar siffrorna att öka dramatiskt och allt fler familjer kan hamna på gatan.

Det är något konstigt med att vilka kasta ut hela familjer på grund av att barn begår ett brott. Det hela kan leda till grov misär för många familjer. I synnerhet med tanke på att det är supersvårt att skaffa en hyreslägenhet i Sverige.

”Föräldrarna ska granskas”

I utredningen omnämns att föräldrar ska ha ett tillsynsansvar. De måste sköta detta tillsynsansvar och om det visar sig att föräldrarna inte har gjort det kan lägenhetskontraktet sägas upp. Föräldrar ska på detta sätt lättare kunna vräkas från sin hyreslägenhet om de har barn som begår brott i bostaden.

Hur utredningarna ska ske om föräldrar inte utövat tillräckligt tillsynsansvar pågår alltjämt.

Köp din trygghet här

Slipp massa konstiga bekymmer från politiker och journalister som vill kasta ut föräldrar på gatan för brott som begås av barn. Hyresgästkassan ger dig trygghet och rådgivning i hyresfrågor.

info@hyresgastkassan.se