Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Normalt slitage hyresrätt golv

När du bor i en lägenhet slits golvet naturligt över tid. Det är viktigt att förstå vad som ses som normalt slitage av golv och vad som kan anses som onormalt slitage.

För att fastställa vad normalt slitage är måste man läsa lagen (12 kap. 24 § jordabalken), där det fastställs att hyresgästen är ansvarig för att ersätta skador som uppstår till följd av deras eget agerande, vårdslöshet eller försummelse. Dessutom hålls hyresgästen ansvarig för skador orsakade av deras gäster. Det är dock viktigt att notera att hyresgästen inte är ansvarig för skador som enbart beror på ren otur eller olyckshändelser.

Det är hyresvärdens ansvar att bevisa att skadan inträffade under hyrestiden.

Normalt slitage

Skador som anses vara vanlig användning eller normalt slitage är inte föremål för ersättningsskyldighet. Hyresgästen har rätt till normalt slitage, vilket innebär sådana slitage som är naturliga för daglig användning, till exempel mindre repor eller märken på golvet.

info@hyresgastkassan.se