Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

När ska det vara tyst på helgen

Utgångsläget är att en hyresgäst inte bör orsaka störningar för grannarna på ett sätt som är skadligt för deras hälsa eller som försämrar bostadsmiljön, enligt 12 kapitlet 25 § 1 stycket i Jordabalken. För att respektera dessa lagar ska det under vissa tider vara lugnt.

Som generell regel gäller att det ska vara lugnt mellan kl. 22.00 och 07.00. Om det uppstår störningar måste hyresvärden agera och ge de ansvariga hyresgästerna en tillsägelse. Om hyresvärden inte vidtar åtgärder kan du kontakta hyresnämnden. Hyresnämnden har befogenhet att utfärda ett åtgärdsföreläggande enligt 12 kapitlet 16 § i Jordabalken.

info@hyresgastkassan.se