Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Lista på utsatta områden

Här får du tillgång till en lista som sammanställts av polisen över områden i Sverige som är utsatta områden, risk områden och särskilt utsatta områden. Att ett område är utsatt betyder inte att det är farligt eller att boendet där är riskabelt på något sätt.

Vad polisen istället hänvisar till som särskilt utsatta områden är att de personer som begår brott och är involverade i kriminella nätverk utgör en mycket liten andel av befolkningen i dessa områden. Trots sin ringa siffra har de en betydande inverkan på områdena.

Uppgifterna i denna informationstext gäller för år 2023 och har inte ändrats under 2024.

Polisen klassificerar de utsatta områdena i tre kategorier:

Utsatt område

Ett begränsat geografiskt område präglat av låg socioekonomisk status där kriminella grupper påverkar det lokala samhället. Denna påverkan är främst relaterad till det sociala sammanhanget i området snarare än att det finns en tydlig avsikt att ta kontroll över lokalsamhället.

Påverkan kan antingen vara direkt och inkludera hot och utpressning, eller indirekt som:

 • våldsamma händelser som kan hota allmänheten,
 • öppen narkotikahandel,
 • uttryckt missnöje mot samhället

Som en följd upplever invånarna i området en ökad känsla av otrygghet, vilket minskar deras benägenhet att rapportera brott eller samarbeta i rättsliga processer. Situationen bedöms vara allvarlig.

Riskområde

Ett område som uppfyller alla kriterier för att klassificeras som ett utsatt område men inte når upp till de strängare kriterierna för att betraktas som ett särskilt utsatt område. Trots detta är situationen så allvarlig att det finns en betydande risk att området kommer att klassificeras som särskilt utsatt om lämpliga åtgärder inte vidtas.

Särskilt utsatt område

Ett avgränsat geografiskt område som präglas av en allmän ovilja att delta i rättsprocessen. Det kan också förekomma systematiska hot och våldshandlingar riktade mot vittnen, målsägande och personer som anmäler brott i området. Situationen gör det svårt eller nästan omöjligt för polisen att utföra sitt uppdrag. Många gånger har denna situation normaliserats i området, vilket innebär att varken polisen eller de boende reflekterar över dess allvar.

I ett område som betraktas som särskilt utsatt ingår även till viss del:

 • Alternativa samhällsstrukturer,
 • extremism, inklusive systematiska kränkningar av religionsfrihet eller starkt
 • fundamentalistiskt inflytande som inskränker människors fri- och rättigheter,
 • individer som reser för att delta i strid i konfliktområden,
 • en hög andel av kriminella

Om det finns andra områden som är utsatta och ligger i närheten av ett område som betraktas som särskilt utsatt, finns det en risk för samarbete mellan kriminella personer eller nätverk inom dessa områden. Situationen anses vara akut.

Region Bergslagen

 • Tjärna Ängar, Borlänge (Riskområde)
 • Oxhagen/Varberga, Örebro (Riskområde)
 • Vivalla, Örebro (Särskilt utsatt område)

Region Mitt

 • Gottsunda, Uppsala (Riskområde)
 • Bäckby, Västerås (Utsatt område)

Region Stockholm

 • Alby (Särskilt utsatt område)
 • Fittja (Särskilt utsatt område)
 • Hallunda/Norsborg (Särskilt utsatt område)
 • Storvreten (Utsatt område)
 • Hagsätra/Rågsved (Utsatt område)
 • Brandbergen (Utsatt område)
 • Jordbro (Utsatt område)
 • Grantorp/Visättra (Utsatt område)
 • Skogås (Utsatt område)
 • Vårby (Utsatt område)
 • Finnsta (Utsatt område)
 • Sångvägen (Utsatt område)
 • Husby (Särskilt utsatt område)
 • Rinkeby/Tensta (Särskilt utsatt område)
 • Fisksätra (Utsatt område)
 • Bredäng (Utsatt område)
 • Vårberg (Utsatt område)
 • Sigtuna/Valsta (Riskområde)
 • Tureberg (Riskområde)
 • Hagalund (Utsatt område)
 • Rissne/Hallonbergen (Riskområde)
 • Fornhöjden (Riskområde)
 • Hovsjö (Särskilt utsatt område)
 • Ronna/Geneta/Lina (Särskilt utsatt område)
 • Saltskog (Utsatt område)
 • Hässelby/Vällingby (Utsatt område)

Region Syd

 • Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg (Riskområde)
 • Söder, Helsingborg (Riskområde)
 • Gamlegården, Kristianstad (Utsatt område)
 • Karlslund, Landskrona (Utsatt område)
 • Södra Sofielund/Seved, Malmö norr (Riskområde)
 • Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö söder (Riskområde)
 • Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö söder (Särskilt utsatt område)
 • Rosengård, Malmö söder (Särskilt utsatt område)
 • Araby, Växjö (Riskområde)

Region Väst

 • Hässleholmen/Hulta, Borås (Särskilt utsatt område)
 • Norrby, Borås (Särskilt utsatt område)
 • Andersberg, Halmstad (Utsatt område)
 • Biskopsgården, Göteborg (Riskområde)
 • Hisings Backa, Göteborg (Utsatt område)
 • Bergsjön, Göteborg (Särskilt utsatt område)
 • Gårdsten, Göteborg (Utsatt område)
 • Hammarkullen, Göteborg (Särskilt utsatt område)
 • Hjällbo, Göteborg (Särskilt utsatt område)
 • Lövgärdet, Göteborg (Särskilt utsatt område)
 • Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Göteborg (Riskområde)
 • Kronogården/Lextorp/Sylte, Östra Fyrbodal (Riskområde)

Region Öst

 • Fröslunda, Eskilstuna (Utsatt område)
 • Skiftinge, Eskilstuna (Utsatt område)
 • Årby, Eskilstuna (Utsatt område)
 • Skäggetorp, Linköping (Särskilt utsatt område)
 • Hageby, Norrköping (Utsatt område)
 • Navestad, Norrköping (Utsatt område)
 • Råslätt, Södra Vätterbygden (Utsatt område)

info@hyresgastkassan.se