Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Kan man ringa polisen om störande grannar

Störande grannar kan vara riktigt jobbigt.

Om du upplever problem med grannar som stör finns det åtgärder du kan vidta, och enligt lagen har du rätt att agera om dina grannar orsakar dig olägenheter. Här kan du ta reda på mer information om störande grannar.

Enligt hyreslagen är det förbjudet att orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte rimligen bör tolereras. Det finns olika typer av störningar som omfattas av lagstiftningen och som därför inte tolereras enligt lagen.

Störningar kan inkludera högljudda grannar sent på kvällen eller tidigt på morgonen, samt andra aktiviteter som kontinuerligt borrande. Även dofter och hotfulla beteenden kan räknas som störande och är inte tillåtna enligt lagen.

Får du ringa polisen när grannar stör?

Både ja och nej. Det beror helt på om störandet är ett polisiärt ärende eller inte. I vissa situationer kan du anmäla störande grannar till polisen.

Exempel på när du kan kontakta polisen:

  • Om grannar stör omgivningen,
  • om du känner dig hotad av en granne,
  • om störande grannar orsakar oväsen till följd av ett bråk, eller
  • om du är orolig för att det förekommer våld hos dina grannar.

Riktlinjer saknas vad som är störande

Det saknas exakta riktlinjer i hyresrätts- och bostadsrättslagen för vad som är godkänt eller inte som ett störande. Bedömningen görs utifrån om störningarna kan anses vara sådana som den breda allmänheten inte kan tolerera. Exempelvis kan ett störningsärende drivas vidare till hyresnämnden som kan besluta om störandet är ett störande.

info@hyresgastkassan.se