Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Kan ett gift par ha varsin hyresrätt?

Det är fullt lagligt att ha varsin hyresrätt

Det är fullt lagligt att både mannen och frun har varsin hyresrätt. Det finns ingenting som förbjuder det gifta paret att ha varsin hyresrätt. Det finns inte heller något som förbjuder en hyresvärd att upplåta (hyra ut) en lägenhet till någon som är gift med en person som redan har en hyresrätt. Avtalsfrihet råder, vilket bland annat innebär att hyresvärden kan välja vem den vill upplåta sin lägenhet till.

Bristande behov av en lägenhet kan leda till att hyresavtalet sägs upp

Det är en sak att det är fullt lagligt att ha varsin hyresrätt men det är en annan sak att ett hyresavtal kan komma att sägas upp på grund av bristande behov. Vissa hyresvärdar gillar i allmänhet inte att upplåta lägenheter till personer som inte behöver dem. Om en hyresgäst inte har ett behov av sin hyresrätt kan hyresvärden säga upp hyresavtalet (12 kap. 46 § tionde punkten jordabalk). Bristande behov av en lägenhet kan alltså leda till att hyresavtalet sägs upp och att man därmed förlorar hyresrätten. Om det gifta paret har behov av varsin hyresrätt bör det inte föreligga någon risk för att det gifta parets hyresavtal sägs upp men om paret egentligen bara utnyttjar en lägenhet så kan hyresavtalet för den andra lägenheten sägas upp om den hyresvärden får reda på det hela.

info@hyresgastkassan.se