Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Ingår garderober i bostadsrätt och hyresrätt

Garderober är en viktig del av bostadsrätter och hyresrätter, vilket ger utrymme för kläder och annat som ska packas undan. Dessa förvaringsutrymmen används oftast för att skapa en organiserad miljö i hemmet. Men ingår garderober i en bostadsrätt?

I en typisk bostadsrätt inkluderas garderober vanligtvis som en del av den fasta inredningen i bostaden. De kan vara integrerade i sovrummen, hallarna eller andra utrymmen, och deras utformning kan variera beroende på bostadens layout.

Ingår inte alltid i bostadsrätter

I nybyggda fastigheter är det vanligt att garderober inte ingår som standard, vilket leder till att många väljer att bygga sina egna integrerade garderober. Innan du köper en bostadsrätt kan det därför vara viktigt att kontrollera om det finns utrymme för att bygga egna garderober.

Vad gäller specifikt för hyresrätter

Enligt lagen som gäller för hyresrätter krävs det att det finns förvaringsutrymmen i lägenheten, men lagen specificerar inte att det ska vara just garderober eller förråd. För hyresrätter krävs det alltså att det finns förvaringsutrymmen i lägenheten samt möjligheter till förråd inom fastigheten.

info@hyresgastkassan.se