Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hyresvärdens skyldigheter vid störning

Hyresgäster är skyldiga att använda sin bostad på ett sådant sätt att det inte orsakar störningar för grannarna, vilket oftast innebär att undvika buller som hög musik, spring i trappor och annat oväsen. Skulle sådana störningar uppstå, är det hyresvärdens ansvar att omgående vidta åtgärder. Det första steget i processen innebär vanligtvis att hyresvärden bedömer om klagomålen är grundade och allvarliga nog för att kräva åtgärder, vilket kan inkludera att direkt kommunicera med den störande hyresgästen.

Vidare är det standardförfarande för hyresvärden att skicka en skriftlig varning till den berörda hyresgästen, där det tydligt framgår att störningarna måste upphöra direkt. Denna varning bör skickas via rekommenderad post till hyresgästens adress.

Det är även viktigt att notera att hyresgästen håller ansvar för sitt hushåll, inklusive gäster eller andra som befinner sig i lägenheten. Om störningarna fortsätter trots varningar, och de anses vara allvarliga nog, kan detta leda till att hyresavtalet för den störande hyresgästen sägs upp.

info@hyresgastkassan.se