Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hyresnedsättning vid stambyte – Detta gäller!

När lägenheter renoveras kan det bli bullrigt, dammigt och riktigt högljutt – om du har rätt till nedsatt hyra ska vi gå in på närmare här nedan

Hyresvärdar ska hålla din hyresrätt i underhåll, det finns dock aldrig någon tidsram för när detta ska ske utan det är skicket på lägenheten som avgör när det börjar bli dags för att underhålla din lägenhet.

När renovering väl sker så är det många som undrar om man har rätt till hyresnedsättning. Svaret är att du kan ha rätt till hyresnedsättning om renoveringen är omfattande.

För att avgöra om renoveringen är omfattande så kan det bland annat innebära att man under en tid inte har möjlighet att använda badrum eller andra utrymmen.

Stambyte räknas som normalt som underhåll och är inte en åtgärd som i sig höjer hyran. Men om hyresvärden passar på att höja standarden i din hyresrätt så blir hyran dyrare.

info@hyresgastkassan.se