Hyresgästkassan AB

Nyheter
2020-09-24

Hyresgästkassan får rätt mot tidningen Hem & Hyra

Informationsombudsmannen ger Hyresgästkassan rätt mot Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra i båda prövade fall.

Informationsombudsmannen fäller Hem & Hyra

Hyresgästkassan har valt att låta Informationsombudsmannen pröva frågan om hur konkurrenten Hem & Hyra samt Hyresgästföreningen har agerat mot Hyresgästkassan och Informationsombudsmannen fäller Hem & Hyra på samtliga punkter.

– Det var mycket väntat säger Mohamed Abdi som företräder Hyresgästkassan. Här har vi en konkurrent som systematiskt i hela fyra år har smutskastat Hyresgästkassan så till den grad att det kan anses vara brottsligt och detta är även någon vi vill att Tingsrätten prövar.

Hyresgästkassan har tillsammans med företrädarna för Hyresgästkassan i hela fyra år smutskastats av journalister hos Hem & Hyra tillsammans med medarbetare hos Hyresgästföreningen och efter granskning av Informationsombudsmannen så riktas det mycket skarp kritik mot tidningen Hem & Hyra.

Falska påstående från Hyresgästföreningen samt Hem & Hyra

I samband med Informationsombudsmannens granskning fann man att tidningen Hem & Hyra i hela fyra år har ljugit om företrädarna för Hyresgästkassan och på så sätt försökt att smutskasta Hyresgästkassan. Fyra år är en väldigt lång tid.

Informationsombudsmannen ser mycket allvarligt på hur Hem & Hyra systematiskt har ljugit samt försökt att smutskasta Hyresgästkassan vilket kan vara ett misstänkt brott.

Vill du läsa Informationsombudsmannens beslut?

Här kan du läsa Informationsombudsmannens två olika beslut som ger Hyresgästkassan rätt mot Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra.

Läs det första beslutet här.

Läs det andra beslutet här.

20200924

Bli medlem hos Hyresgästkassan