Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hyresgäst hotar annan hyresgäst

Det är vanligt att problem uppstår mellan grannar. Det kan handla om allt från hot till trakasserier, förstörda brevinkast, telefonterror och mycket mer. Mer vanliga problem är tillsägelser efter störningar som hög musik, skrik, möblering och annan allmän störning. Om hot uppstår är det en helt annan sak som måste tas på allvar.

Om du känner dig rädd för en granne eller behöver hjälp kan du som medlem kontakta Hyresgästkassan för rådgivning. Kom ihåg att det även är hyresvärdens ansvar att se till så att omgivningen i bland grannar är fungerande. Det innebär att du kan kontakta din hyresvärd och berätta om problemen så att de kan lösas.

Om en hyresgäst hotar en annan hyresgäst är det även ett polisiärt ärende. Polisen tar då hand om det polisiära medan hyresvärden är skyldig att ordna så att hyresgästerna känner sig trygga i sin omgivning med grannarna.

Kan hyresvärden vräka en hyresgäst som hotar andra?

Ja, det är fullt möjligt för en hyresvärd att vräka en hyresgäst som bevisats vara skyldig till att hota andra hyresgäster. En hyresgäst som har vräkts kan pröva sitt ärende i hyresnämnden eller ta hjälp av Hyresgästkassan.

För att kunna få hjälp av Hyresgästkassan måste hyresgästen vara medlem.

Bli medlem i en trygg och stark organisation

Gå med i Hyresgästkassan och gör skillnad. Oavsett vilka problem som kan uppstå får du hyresjuridisk hjälp och stöd. Vi tar hand om våra hyresgäster och du gör din röst hörd. Gör skillnad idag!

info@hyresgastkassan.se