Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hur ser man om en propp har gått

Om du bor i en hyresrätt och en propp har gått sönder ska du läsa denna viktiga information. I varje lägenhet finns ett elskåp där säkringar är installerade. Detta elskåp skyddar elsystemet från överbelastning. Om en propp har gått märker du det oftast genom att elen har slutat fungera. Har du fått ett problem med elskåpet ska du kontakta din hyresvärd. Försök inte åtgärda trasig elcentral själv då det kan leda till större problem.

Om du har ett äldre proppskåp kan en propp gå sönder om du överbelastar elsystemet, exempelvis genom att flera apparater igång samtidigt, som: tv, spis, mikro, datorer och liknande. När en propp går sönder kan du behöva byta ut den mot en ny.

Så ser du om proppen har gått sönder. När du öppnar proppskåpet ser du vilken propp som har gått av genom att färgen i änden av proppen har lossnat. Du tar ut proppen och sätter dit en ny med exakt samma färg som den gamla proppen hade i bottenplattan. Kontrollera även hur många ampere (A) proppen har vilket syns genom märkningen av färgen. 6 ampere har grön färg, 10 ampere har röd färg och 16 ampere har grå färg.

Nyare hus har ofta en elcentral med automatsäkringar. Om strömmen bryts i ett nytt innebär det att elsystemet har överbelastats, exakt som i ett gammalt hus. Skillnaden är att du inte behöver byta ut en propp. Du återställer elsystemet genom att trycka upp den säkring som har gått ner.

Om hyresvärden inte åtgärdar vissa problem

Hyresvärden har många skyldigheter att åtgärda fel och brister i din lägenhet. När det är mindre små fel har hyresgästen normalt sätt vårdplikt, vilket innebär att hyresgästen måste vårda lägenheten under hyrestiden. Större reparationer ska hyresvärden normalt sätt stå för.

Om du inte får hjälp kan du kontakta Hyresgästkassan och gå med i organisationen.

Gå med och gör skillnad

Alla har rätt till ett tryggt boende men det innebär inte per automatik att alla kommer få det. Därför finns Hyresgästkassan som ställer sig på hyresgästernas sida och gör skillnad. Det är möjligt för Hyresgästkassan att göra skillnad tillsammans med medlemmarna.

Gå med idag och gör skillnad så att du får ett tryggare boende.

info@hyresgastkassan.se