Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hur mycket får en hyresvärd höja hyran med?

Många hyresgäster förväntar sig höga hyreshöjningar, men det finns specifika regler som måste följas vid genomförandet av sådana höjningar.

Trappningsregeln är en skyddsregel som syftar till att förhindra att hyresgäster drabbas av plötsliga och kraftiga hyreshöjningar som kan tvinga dem att flytta. Enligt denna regel kan en betydande hyreshöjning delas upp i flera steg och genomföras en gång per år under ett antal år istället.

Om hyresgästen anser att hyreshöjningarna är för höga, har hyresgästen möjlighet att begära att trappningsregeln tillämpas. Det är viktigt att notera att regeln inte tillämpas automatiskt under förhandlingar. Det betyder att hyresgästen måste begära att hyresnämnden tillämpar regeln vid en prövning av hyran.

Vad räknas som hög hyreshöjning?

Vad som betraktas som en betydande hyreshöjning bedöms individuellt och är beroende av den allmänna hyresmarknadens förhållanden. Vanligtvis anses en hög hyreshöjning vara en höjning på cirka tio procent eller mer.

Även frågan om hur många år en hyreshöjning sprids ut över bedöms individuellt och påverkas av den allmänna hyresmarknadens förhållanden. I de flesta fall bör anpassningstiden inte överstiga några år. Endast i sällsynta fall kan det vara motiverat med en så lång tid som tio år.

Trappningsregeln gäller inte alltid

Trappningsregeln är inte tillämplig om det finns specifika omständigheter som talar emot att hyran höjs stegvis. Det kan inkludera:

  • Hyran ökar på grund av tillval som hyresgästen har gjort.
  • Den tidigare hyran har varit exceptionellt låg, vilket kan bero på att hyresvärden under en längre tid inte har justerat hyran i enlighet med den allmänna hyresutvecklingen.
  • Presumtionshyran ökar för att anpassas till den generella hyresutvecklingen.
  • Skyddsregeln tillämpas inte när en tidigare uthyrd lägenhet blir ledig och hyrs ut igen. Hyresvärden har då rätt att omedelbart ta ut den avtalade skäliga hyran, (undantag finns, se nedan).

Ny hyresgäst? – Då gäller skyddsregeln

Skyddsregeln gäller vid följande situationer:

  • Bodelning mellan makar eller mellan sambor.
  • Överlåtelse till närstående.
  • Lägenhetsbyte.
  • Överlåtelse till make, maka eller sambo.

info@hyresgastkassan.se