Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hur många procent får man höja hyran per år?

Hyror i Sverige ökar årligen av olika anledningar. Dessa ökningar kan vara resultatet av stigande kostnader för el, värme, vatten, och sophantering, ökade lönekostnader och skatter samt allmänna samhällskostnader. Renoveringar kan också leda till hyreshöjningar i vissa fall, men detta är inte den enda orsaken till att hyrorna kan höjas.

Att helt och hållet avvisa hyresvärdarnas begäran om hyreshöjningar går inte. Om förhandlingar med en hyresvärd inte lyckas kan det resultera i ännu högre hyreshöjningar vid en efterföljande prövning hos hyresnämnden eller Hyresmarknadskommittén. Detta vill man inte riskera.

Så många procent kan hyran höjas varje år vid förhandlingar

Varje förhandling om hyreshöjning kan leda till olika procentuella ökningar, och det är svårt att förutsäga exakt hur mycket hyrorna kommer att höjas varje år. Dock är det sällsynt att höjningarna överstiger 8%. Normalt sett, när marknadsläget är stabilt, ligger hyreshöjningarna i intervallet 2 till 8%.

Så många procent kan hyran höjas varje år vid prövning i domstol

Generellt sätt kan man säga att en hyreshöjning kan ske med upp till hela 10 procent vid prövning hos hyresnämnden eller Hyresmarknadskommittén. Varje prövning bedöms individuellt och är beroende av den rådande situationen på hyresmarknaden.

info@hyresgastkassan.se