Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hur lång tid har man på sig att godkänna ombildning av hyresrätt

När hyresrätter ombildas till bostadsrätter har varje hyresgäst i huset rätt få bli medlem i bostadsrättsföreningen och därmed få sin hyresrätt ombildad till en bostadsrätt. Från den regeln finns dock vissa undantag. Bostadsrättsföreningen får t.ex. neka en hyresgäst inträde i föreningen om hyresgästen ansökt om inträde i föreningen senare än ett år efter att bostadsrättsföreningen köpt huset (se bostadsrättslagen 2 kap. 8 § andra stycket, punkt 2).

Att bostadsrättsföreningen får neka en hyresgäst inträde i föreningen betyder dock inte att den alltid kommer att göra det. Om din hyresgästen vill ombilda hyresrätten till en bostadsrätt (alltså köpa den) kan hyresgästen kontakta bostadsrättsföreningen och höra vad de tycker. Tyvärr har hyresgästen alltså inte längre rätt att få ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt, men det är fullt möjligt att bostadsrättsföreningen går med på det ändå. Om hyresgästen inte beviljas inträde kan hyresgästen överklaga bostadsrättsföreningens beslut till hyresnämnden.

info@hyresgastkassan.se