Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Hur förhandlas hyrorna – så går det till?

Hur går det till egentligen när hyror förhandlas? Här nedan ska vi berätta mer om hur det faktiskt går till.

Varje år förhandlas miljontals hyror i Sverige och egentligen kan vilken organisation som helst som vill företräda hyresgäster få vara med och förhandla om hyror. Hyresgästkassan är en av dessa.

Hur förhandlas hyran – så går stegen till? 

  1. Först meddelar fastighetsägarna den procentuella ökningen de önskar för hyran.
  2. Utifrån fastighetsägarna krav tar företrädaren för hyresgästerna fram ett motkrav, det vill säga hur många procent som man tycker är rimligt att ska hyran höjas.
  3. Sen sätter man sig ner med fastighetsägarna och förhandlar tills att man är överens i hur många procent hyran ska höjas med
  4. Handlingar signeras

När är hyres­förhandlingarna?

Hyresförhandlingar sker oftast en gång per år och kan ta några månader in på det nya året att bli klara. Tidsramen för när förhandlingarna avslutas beror helt på hur snabbt en överenskommelse kan nås. I vissa fall sker överenskommelsen snabbt, medan det i andra fall kan dra ut på tiden.

Vad händer om man inte kommer överens i en hyresförhandling?

Om hyresvärden och hyresgästernas förhandlare inte kommer överens i en hyresförhandling kan någon av de välja att avbryta förhandlingen. Det kallas för strandning. Att stranda en hyresförhandling är normalt sett inte något man vill göra, men ibland står parterna för långt ifrån varandra och kan inte komma överens.

info@hyresgastkassan.se