Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Slipp hyresoro. Gå med oss på Hyresgästkassan redan idag.

Hur ändrar man adress för en person som har dött?

Att ändra adress för ett dödsbo och en person som nyligen har avlidit?

Att beställa och genomföra en adressändring för ett dödsbo efter dödsfall är enkelt och tar inte speciellt lång tid.

Genom att surfa in på Adressändring för Dödsbo så behöver du bara följa instruktionerna i det stegvisa formuläret. Svårare än så är det inte.

Tänk på att en adressändring kan genomföras av följande behöriga personer:

  1. Dödsbodelägare: En person som ärver enligt lag eller testamente.
  2. Boutredningsman: En person som utsetts av dödsbodelägarna eller av tingsrätten för att förvalta dödsboet.
  3. Bouppteckningsförrättare: En person som ansvarar för att upprätta en förteckning över dödsboets tillgångar och skulder.
  4. Begravningsbyrå: En tjänst som ofta hjälper till med administrativa uppgifter efter ett dödsfall.
  5. Annan behörig person: Förutsatt att personen har tillräcklig auktoritet och företräder dödsboet på ett lagligt sätt.

Slipp hyresoro. Gå med oss på Hyresgästkassan redan idag.

info@hyresgastkassan.se