Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Högljudda grannar – tusentals klagomål varje år

Har du högljudda grannar?
För att kunna ha ett lugnt och harmoniskt boende krävs det att grannarna respekterar varandra. Ibland kan det en granne haft en lång och slitsam dag och önskar att denne får en lugn stund när man är hemma i bostaden. Detta samtidigt som det pågår ett födelsedagsfirande hos en annan granne. Sådana krockar kan förekomma många gånger i ens liv. Ibland kan det handla om störningar som är oacceptabla – då kan du kontakta störningsnämnden.

Hur blir man av med störande grannar som inte respekterar lugna boendeformer? Det är en fråga många ställer sig. Det sker tusentals klagomål varje år: i hyreshus, bostadsrättsföreningar och villa områden. Du kan anmäla störande grannar till Störningsnämnden som är en instans innan domstol. Genom att anmäla en störningsärende till Störningsnämnden skapar du bättre boendeformer och schysstare tilltag mot din granne.

Om du upplever störande grannar ska du föra en störningsdagbok där du noterar alla störningar. Du anger datum och tid på dygnet samt störningens art. Det är viktigt att samtliga boende får bo under normala förhållanden.

Så fungerar en störningsanmälan

När du blir störd ska du anmäla ärendet. När du har fyllt i alla uppgifter i anmälan påbörjas en utredning och Störningsnämnden skickar sedan ut en rekommendation på hur störningen ska lösas. Detta är ett väldigt bra alternativ till domstol. En domstolsprövning kan kosta mycket pengar tillsammans med advokatkostnader.

När du gör en störningsanmälan är det en schysstare åtgärd för alla. Ni slipper domstol och kan oftast återgå till ett lugnt boende efter Störningsnämndens prövning.

Här anmäler du ett störningsärende.

Exempel på störningsärende:

  • Skrikande grannbarn
  • Hög musik
  • Dålig lukt
  • Skrikande grannar
  • Kontinuerlig bråk
  • Familjebråk
  • Störande vattenspolning
  • Samt mycket annat
  • Går hårt i golven

info@hyresgastkassan.se