Slipp hyresoro med Hyresgästkassan

Fuktskadat eller vattenskadat golv i hyresrätt

Här finns information om fuktskador och vattenskador i golv. När skador uppkommer i golv kan det lukta illa och störa ditt boende kraftigt. Vatten- och fuktskador kan även sprida sig vidare till andra lägenheter. Om du upptäcker skador i golv är det viktigt att du meddelar din hyresvärd så att skadorna åtgärdas. Tänk på att vissa regler gäller vi reparation av golv som vi går igenom här.

Vid fuktskador och vattenskador har du ett visst ansvar. Du behöver bevisa att lägenheten har de skador som du anger. Dokumentera därför samtliga skador som finns på golvet. Ta foton på alla synliga skador du ser. Om du har möjlighet kan du även be en besiktningsman besiktiga golvet. Samtlig bevisning kan du behöva presentera vid en prövning i rätten om inte hyresvärden åtgärdar problemet.

Om du har fläckar på golvet i din hyresrätt kan det vara fukt- eller vattenskada. Kontrollera noggrant samtliga skador så att du får en helhetsbedömning. Oavsett om det är skador i parkettgolv, laminat eller annat material kan kostnaderna bli höga. Om du väntar med att anmäla skadorna i din hyresrätt finns det risk att skadorna bli värre och senare mycket kostsammare att åtgärda.

Om hyresvärden ignorerar skadorna

Om du har kontaktat din hyresvärd som inte vill åtgärda fuktskadorna eller vattenskadorna som du har på golvet kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden ska du ansökan om ett så kallat åtgärdsföreläggande.

Hyresnämnden kommer att gå igenom bevisningen som finns och meddela ett beslut. Efter beslutet kan hyresvärden tvingas till att åtgärda samtliga skador du har på golvet.

Anmäla skadorna omgående – du kan få hyresnedsättning

När du har upptäckt vattenskador eller fuktskador i ditt golv ska du anmäla problemet omgående. När du anmäler skadorna kan det ta lång tid innan skadorna åtgärdas. Under tiden som du bor i lägenheten med skadorna kan du få rätt till hyresnedsättning.

Hyresnedsättningen räknas normalt sätt från den dag du anmäler skadorna. Se därför till att anmäla skadorna så fort du har upptäckt.

info@hyresgastkassan.se